ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหมัน สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสีสุก สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่. สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 15  
17 โรงเรียนวังโพน สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 15  
18 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 15  
19 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 19  
21 โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน