ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศรีนิมิต. สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดบ้านสีดา สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหลุบกุง สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านเมืองคง สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 65 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน