ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดกู่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวชาลีราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 79.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 77.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 71.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 71.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป. นครราชสีมา เขต 6 70.7 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 70.3 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 70.3 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านศรีนิมิต. สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 69.3 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) สพป. นครราชสีมา เขต 6 66.33 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนชุนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 65.66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๘ สพป. นครราชสีมา เขต 6 65.33 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน