ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวันครู 2502. สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 59 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 57 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 56 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 51 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน