ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหมัน สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนคนทา สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหลุบกุง สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน