ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกระถิน สพป. นครราชสีมา เขต 6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าหวาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 9  
12 โรงเรียนวัดบ้านมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน