ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน. สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยไหวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 4  
6 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 71.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 71.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 69.67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 69.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 6 68.33 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 67.33 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 66.67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. นครราชสีมา เขต 6 66.33 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยโจด สพป. นครราชสีมา เขต 6 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 63.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านแฝก สพป. นครราชสีมา เขต 6 63 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 60.67 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน