ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวชาลีราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านกระถิน สพป. นครราชสีมา เขต 6 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) สพป. นครราชสีมา เขต 6 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 58 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 57 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 56 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 55 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน สพป. นครราชสีมา เขต 6 54 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน