ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเมืองคง สพป. นครราชสีมา เขต 6 88.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 74.3 เงิน 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๘ สพป. นครราชสีมา เขต 6 73.6 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 70.9 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านสีดา สพป. นครราชสีมา เขต 6 69.6 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 66.3 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 63.6 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 61.9 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) สพป. นครราชสีมา เขต 6 60.6 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 60.3 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนชุนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 59.6 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 58.6 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 6 56.2 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหลุบกุง สพป. นครราชสีมา เขต 6 49.6 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 47.2 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 45.6 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 44.3 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน