ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองสะเดา สพป. นครราชสีมา เขต 6 89.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวชาลีราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม. สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 71.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน