ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหมัน สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
10 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน