ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านฝาผนัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน