ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 67 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่. สพป. นครราชสีมา เขต 6 57 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
11 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน