ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกระถิน สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหลุบกุง สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนห้วยไหวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน