ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.31 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่. สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขามเวียน สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.65 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.65 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านตะหนอด สพป. นครราชสีมา เขต 6 73.98 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป. นครราชสีมา เขต 6 70.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราชสีมา เขต 6 68.66 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน