ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 96.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวันครู 2502. สพป. นครราชสีมา เขต 6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 89.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 89.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 6 88.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 88.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนวังโพน สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.5 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสีสุก สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.66 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.66 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.66 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.33 ทอง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน