ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 90.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนวันครู 2502. สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.5 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.5 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน