ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแขม. สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน สพป. นครราชสีมา เขต 6 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหลุบกุง สพป. นครราชสีมา เขต 6 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน