ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 4  
6 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนวันครู 2502. สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 11  
13 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน