ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านคอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 89.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนวันครู 2502. สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหญ้าคา สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.66 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 79.6 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน