ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 11  
13 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต 6 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 62 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน