ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป. นครราชสีมา เขต 6 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 98.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต 6 97.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต 6 95.58 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 92.22 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน สพป. นครราชสีมา เขต 6 91.68 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. นครราชสีมา เขต 6 91.41 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.51 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.57 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.35 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านอุทัยทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.38 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 73.7 เงิน 14  
15 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) สพป. นครราชสีมา เขต 6 70.07 เงิน 15  
16 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 68.46 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 67.79 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 54.37 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดบ้านมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน