ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 6 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสีสุก สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 79.03 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแขม. สพป. นครราชสีมา เขต 6 77.76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 74.64 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 65.37 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. นครราชสีมา เขต 6 63.68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านคอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 60.6 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต 6 58.69 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. นครราชสีมา เขต 6 52.97 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 51.21 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 46.11 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 40 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนคนทา สพป. นครราชสีมา เขต 6 40 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
17 โรงเรียนบ้านหนองไข่ผำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
18 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
19 โรงเรียนบ้านอุทัยทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
20 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน