ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไทรโยง. สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน