ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแขม. สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
9 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
10 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
11 โรงเรียนปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน