ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 94.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. นครราชสีมา เขต 6 88.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.26 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแฝก สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.9 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.9 ทอง 9  
11 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.3 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสีสุก สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.2 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนเปล้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.9 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.5 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.5 ทอง 14  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.1 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าหวาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.06 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
19 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน