ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่. สพป. นครราชสีมา เขต 6 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) สพป. นครราชสีมา เขต 6 94 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 91 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 91 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน