ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 91.32 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 6 89.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.83 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.49 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.16 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.16 ทอง 9  
11 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.49 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.16 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.16 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.65 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.65 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.15 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 79.66 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 77.65 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน