ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 95.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. นครราชสีมา เขต 6 91.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 89.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.89 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.34 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.77 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน สพป. นครราชสีมา เขต 6 79.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต 6 78.23 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 77.22 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 75.11 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัวชาลีราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 74.77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหญ้าคา สพป. นครราชสีมา เขต 6 73.11 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 71.57 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 65.67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 62.78 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 56.89 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน