ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 89.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 77.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.67 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านคอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 74.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 64.67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน สพป. นครราชสีมา เขต 6 64.33 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนทะแยง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
9 โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน