ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. นครราชสีมา เขต 6 92.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแขม. สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน สพป. นครราชสีมา เขต 6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสีสุก สพป. นครราชสีมา เขต 6 88.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.6 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านแฝก สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.3 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.6 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.3 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.3 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 78.6 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 78.3 เงิน 17  
18 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน