ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่. สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.97 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.64 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.64 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโสกสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.31 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.98 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 6 74.97 เงิน 10  
11 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 72.97 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต 6 70.64 เงิน 12  
13 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 70.3 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน