ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโสกสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบง. สพป. นครราชสีมา เขต 6 78.34 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 74.32 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต 6 72.98 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. นครราชสีมา เขต 6 66.77 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต 6 63.34 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน