ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 90.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคึมมะอุ สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 77.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 77.33 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.66 เงิน 13  
14 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 72.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนวันครู 2502. สพป. นครราชสีมา เขต 6 71.33 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน