ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 89.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 88.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 88.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.38 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.9 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหญ้าคา สพป. นครราชสีมา เขต 6 79.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 75.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสีสุก สพป. นครราชสีมา เขต 6 75.13 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว สพป. นครราชสีมา เขต 6 71.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านสีดา สพป. นครราชสีมา เขต 6 69.5 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
13 โรงเรียนปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน