ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 60.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 59.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 47 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 43 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 42.5 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 41.5 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
9 โรงเรียนบ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน