ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 61 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 54 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. นครราชสีมา เขต 6 50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 40 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน