ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต 6 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนเปล้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 69 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. นครราชสีมา เขต 6 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว สพป. นครราชสีมา เขต 6 62 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านหัวหนอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 58 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน