ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป. นครราชสีมา เขต 6 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหลุบกุง สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต 6 59 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย สพป. นครราชสีมา เขต 6 57 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 52 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. นครราชสีมา เขต 6 48 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 45 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 6 42 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 39 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 38 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านสีสุก สพป. นครราชสีมา เขต 6 36 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 35 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน สพป. นครราชสีมา เขต 6 33 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 22 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 22 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน