ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน. สพป. นครราชสีมา เขต 6 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านฝาผนัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
7 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
8 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 25 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 25 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 25 เข้าร่วม 8  
11 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน