ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 - ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 - รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 - รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 - 4  
5 โรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 - 5  
6 โรงเรียนบ้านฝาผนัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 - 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 - 5  
8 โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
9 โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน. สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
10 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน