ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน