ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวังโพน สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน