ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไทรโยง. สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโสกสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหลุบกุง สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. นครราชสีมา เขต 6 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 6 41 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองสะเดา สพป. นครราชสีมา เขต 6 41 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองไข่ผำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
17 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน