การออกเกียรติบัตรให้นักเรียน
การแข่งขันงานศิลปหัถกรรม  ครั้งที่ 64  ในระดับศูนย์เครือข่ายฯ  การออกเกียรติบัตรให้นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ให้ศูนย์เครือข่ายฯเป็นผู้ดำเนินการ   การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ เมื่อเขตพื้นที่เปิดให้พิมพ์ในระบบ
วันอังคาร ที่ 09 กันยายน 2557 เวลา 19:43 น.