การกรอกข้อมูลนักเรียนขึันระบบการแข่งขัน
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในสพป.นครราชสีมา เขต6 ระบบการลงทะเบียนนักเรียนและครู จะเปิดให้โรงเรียนกรอกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ถึงวันที่ 1 พฤษจิกายน 2557
วันจันทร์ ที่ 08 กันยายน 2557 เวลา 20:03 น.