การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน

*แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน*

   1.ให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลการแข่งขัน ชื่อ สกุล นักเรียน ครู และอื่นๆให้เรียบร้อย เพื่อผลประโยชน์ของทางโรงเรียนเอง และปฏิบัติตามกำหนดการที่แจ้ง
   2.ให้ผู้เข้าแข่งขันในระดับภาค เพิ่มรูปในบัตรประจำตัว ให้เรียบร้อยก่อนพิมพ์บัตรประจำตัว(ขนาดภาพ          450x600)
   3.ในการแข่งขันระดับภาค กรรมการจะตรวจสอบรูปในบัตรประจำตัวก่อนทำการแข่งขัน
    4. เข้าเพิ่มรูปภาพที่เว็บไซต์ระดับภาค(http://www.esan64.sillapa.net/sp-center/)โดยใช้ ระหัสเข้าระบบตัวเดิมที่แข่งขัน             ในระดับเขตพื้นที่

วันอังคาร ที่ 02 ธันวาคม 2557 เวลา 20:35 น.