สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 6
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสระสี่เหลี่ยม 11 4 5 20 20 3 4 2 27
2 บ้านปอบิด 7 1 3 11 15 0 0 0 15
3 บ้านศาลาหนองขอน 6 3 1 10 10 8 0 3 18
4 ชุมชนคงวิทยา 5 6 7 18 31 11 4 4 46
5 บ้านหนองบัวกระจาย 5 5 1 11 14 4 2 2 20
6 ชุมชนบ้านช่อระกา 5 2 3 10 16 9 3 5 28
7 บ้านหนองบัวทุ่ง 5 2 3 10 13 2 0 3 15
8 วานิชวิทยา 5 1 2 8 17 3 4 1 24
9 บ้านหนองบัว 4 3 0 7 7 1 0 0 8
10 อมรศิลป์ 4 1 2 7 15 10 3 5 28
11 บ้านหนองปรือโป่ง 4 1 1 6 11 1 1 2 13
12 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 4 1 1 6 9 1 4 2 14
13 บ้านเมืองคง 4 0 1 5 6 2 0 0 8
14 บ้านหนองหว้า 3 5 3 11 13 6 0 7 19
15 บ้านโนนเต็ง 3 4 4 11 12 4 2 1 18
16 บ้านหนองพรานปาน 3 4 2 9 7 5 2 1 14
17 บ้านดอนใหญ่ 3 4 1 8 14 2 2 1 18
18 วันครู 2502 3 3 2 8 13 5 0 3 18
19 บ้านด่านช้าง 3 3 0 6 5 4 1 2 10
20 บ้านตะโกโคก 3 2 2 7 11 2 2 0 15
21 บ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ 3 1 1 5 6 6 2 1 14
22 บ้านหนองหญ้าปล้อง 3 1 0 4 5 1 4 1 10
23 เทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 3 0 4 7 8 10 1 4 19
24 ขามเตี้ยพิทยาคม 2 5 0 7 9 4 4 1 17
25 บ้านดอนไผ่ 2 4 1 7 7 4 1 0 12
26 บ้านโจด 2 4 0 6 10 3 3 0 16
27 บ้านเก่าค้อ 2 3 5 10 11 6 3 3 20
28 ชุมชนบ้านวัด 2 3 4 9 11 2 2 0 15
29 เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 2 3 2 7 12 14 4 7 30
30 บ้านหนองปรือคึมม่วง 2 3 0 5 9 3 0 1 12
31 บ้านตลุกพลวง 2 2 2 6 14 5 1 1 20
32 ชุมชนบ้านเหลื่อม 2 2 2 6 12 3 5 2 20
33 บ้านตากิ่ม 2 2 1 5 8 5 1 2 14
34 บ้านทองหลางน้อย 2 2 1 5 8 1 4 5 13
35 บ้านดอนกลาง 2 2 0 4 7 1 2 0 10
36 บ้านโนนสำราญ 2 1 3 6 15 2 4 1 21
37 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 2 1 2 5 4 2 2 4 8
38 บ้านโนนระเวียง 2 1 1 4 8 8 3 3 19
39 ปริยัติไพศาล 2 1 1 4 7 4 1 1 12
40 วัดบ้านโนนกอก 2 1 1 4 6 5 3 3 14
41 บ้านหนองตาด 2 1 0 3 9 9 9 5 27
42 บ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) 2 1 0 3 5 2 2 0 9
43 บ้านกระถิน 2 1 0 3 5 2 1 0 8
44 บ้านโนนดู่ 2 1 0 3 5 0 6 2 11
45 บ้านโนนรัง 2 1 0 3 3 2 1 2 6
46 บ้านแดงน้อย 2 0 3 5 15 8 3 2 26
47 บ้านโพนทอง 2 0 2 4 10 6 3 2 19
48 บ้านตะคร้อโนนทอง 2 0 1 3 4 1 2 1 7
49 บ้านหนองหว้าเอน 2 0 0 2 5 3 2 3 10
50 บ้านบุเสมาทอง 2 0 0 2 5 2 1 1 8
51 บ้านหนองพลวง 2 0 0 2 2 2 0 1 4
52 บ้านประคำ 1 5 3 9 13 6 4 2 23
53 บ้านคอนเมือง 1 5 1 7 8 5 1 1 14
54 บ้านตาจั่น 1 4 3 8 12 2 0 3 14
55 บ้านหนองกระทุ่ม 1 3 2 6 9 5 2 2 16
56 วัดบ้านหนองกก 1 3 2 6 7 2 0 0 9
57 บ้านหนองคอม 1 2 1 4 6 4 4 3 14
58 บ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 1 2 0 3 7 1 2 1 10
59 บ้านหนองเต่า 1 1 4 6 9 6 4 3 19
60 บ้านโคกน้อย 1 1 2 4 6 0 0 2 6
61 วัดบ้านไร่ 1 1 1 3 6 4 4 2 14
62 บ้านห้วยทราย 1 1 1 3 5 1 0 0 6
63 บ้านตะโก 1 1 1 3 4 4 1 3 9
64 ห้วยไหวัฒนา 1 1 1 3 4 2 0 0 6
65 บ้านนาดอนบก 1 1 1 3 3 0 0 0 3
66 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 1 1 0 2 4 3 0 2 7
67 บ้านหนองขามนาดี 1 1 0 2 4 2 2 1 8
68 บ้านดอนแร้ง 1 1 0 2 3 3 2 2 8
69 บ้านตลุกสาหร่าย 1 1 0 2 3 1 0 1 4
70 บ้านไทรโยง 1 1 0 2 3 0 1 0 4
71 บ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
72 บ้านหนองม่วง 1 0 2 3 7 1 1 1 9
73 บ้านหนองแสง 1 0 2 3 5 0 4 2 9
74 บ้านดงบัง 1 0 2 3 3 1 1 1 5
75 บ้านหนองสะเดา 1 0 1 2 2 0 1 1 3
76 บ้านตะโกทุ่ง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
77 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 1 0 0 1 10 4 0 1 14
78 บ้านสระครก 1 0 0 1 6 5 2 1 13
79 บ้านดอนตะหนิน 1 0 0 1 4 1 3 2 8
80 วัดบ้านดอนโก่ย 1 0 0 1 4 1 1 2 6
81 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 1 0 0 1 4 1 1 1 6
82 เบญจราษฎร์ศึกษา 1 0 0 1 4 0 1 0 5
83 บ้านปรางค์ 1 0 0 1 3 2 0 2 5
84 บ้านคึมมะอุ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
85 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 1 0 0 1 2 2 1 1 5
86 บ้านหนองบง 1 0 0 1 2 2 1 0 5
87 วัดบ้านดอนชุมช้าง 1 0 0 1 2 1 1 1 4
88 บ้านวังโพธิ์ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
89 บ้านตลุกหินปูน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านหมัน 0 3 3 6 12 1 0 2 13
91 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 0 3 0 3 7 2 0 1 9
92 เทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 0 2 2 4 5 5 7 0 17
93 บ้านหินลาดหนองโดน 0 2 1 3 4 0 0 3 4
94 บ้านหนองโคบาล 0 2 0 2 5 0 2 0 7
95 บ้านหินแห่ 0 2 0 2 4 3 1 3 8
96 บัวใหญ่วิทยา 0 1 2 3 6 3 0 0 9
97 บ้านสีสุก 0 1 1 2 8 3 0 1 11
98 บ้านโนนทองหลาง 0 1 1 2 6 6 0 1 12
99 บ้านน้อยหนองหนาด 0 1 1 2 6 3 1 0 10
100 บ้านโคกตะพาบ 0 1 1 2 3 0 0 1 3
101 วัดบ้านหนองตะไก้ 0 1 1 2 1 0 0 2 1
102 บ้านนาแค 0 1 0 1 5 1 3 0 9
103 บ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) 0 1 0 1 5 0 1 1 6
104 บ้านโคกสี 0 1 0 1 4 2 1 1 7
105 บ้านทองหลาง 0 1 0 1 4 1 0 0 5
106 บ้านหนองแขม 0 1 0 1 3 1 0 0 4
107 บ้านโสกน้ำขุ่น 0 1 0 1 2 4 1 3 7
108 บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี 0 1 0 1 2 4 0 0 6
109 บ้านหนองขามน้อย 0 1 0 1 2 1 0 0 3
110 บ้านหนองบัวชาลีราษฎร์สามัคคี 0 1 0 1 1 4 2 3 7
111 บ้านโคกสว่าง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
112 บ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) 0 1 0 1 1 0 0 2 1
113 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 0 1 0 1 1 0 0 0 1
114 บ้านหนองโจด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
115 บ้านแก้งสนามนาง 0 1 0 1 0 6 0 2 6
116 บ้านโคกเสี่ยว 0 0 2 2 4 5 3 3 12
117 บ้านฝาผนัง 0 0 2 2 4 2 0 0 6
118 บ้านโนนเพ็ด 0 0 2 2 4 2 0 0 6
119 บ้านโนนกระพี้วิทยา 0 0 2 2 3 2 1 1 6
120 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา 0 0 1 1 4 1 1 0 6
121 บ้านโคกเพ็ด 0 0 1 1 3 4 1 3 8
122 บ้านดอนเปล้า 0 0 1 1 3 4 1 0 8
123 วนาประชารัฐบำรุง 0 0 1 1 3 3 1 0 7
124 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง 0 0 1 1 3 3 0 0 6
125 บ้านโสกสนวน 0 0 1 1 3 1 0 0 4
126 บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 0 0 1 1 2 0 2 1 4
127 วัดบ้านเก่างิ้ว 0 0 1 1 2 0 1 0 3
128 วัดบ้านสีดา 0 0 1 1 1 3 1 1 5
129 บ้านหนองแจ้งน้อย 0 0 1 1 1 2 0 0 3
130 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์) 0 0 1 1 1 1 2 0 4
131 วัดบ้านศาลาดิน 0 0 1 1 1 0 0 1 1
132 บ้านขามเวียน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
133 วัดบ้านสามเมือง 0 0 0 0 4 2 0 0 6
134 บ้านทัพมะขาม 0 0 0 0 3 6 1 1 10
135 ไทยรัฐวิทยา ๑๘ 0 0 0 0 3 5 1 0 9
136 บ้านแฝก 0 0 0 0 3 1 1 0 5
137 วัดบ้านหนองแวง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
138 บ้านดอนฆ่าเสือ 0 0 0 0 2 3 0 2 5
139 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 2 2 2 0 6
140 บ้านโนนมะเฟือง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
141 บ้านศรีนิมิต 0 0 0 0 2 2 0 0 4
142 บ้านโนนสัง 0 0 0 0 2 1 3 4 6
143 วัดบ้านมะค่า 0 0 0 0 2 0 1 0 3
144 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 บ้านหลุบกุง 0 0 0 0 1 4 4 1 9
146 บ้านเสมา 0 0 0 0 1 3 1 1 5
147 บ้านโคกสะอาดสามัคคี 0 0 0 0 1 3 1 0 5
148 บ้านมะค่า 0 0 0 0 1 3 1 0 5
149 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 0 0 0 0 1 3 0 1 4
150 บ้านหญ้าคา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
151 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 1 1 2 0 4
152 บ้านอุทัยทอง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
153 วังโพน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
154 บ้านหนองหญ้าขาว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
155 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
156 บ้านดอนคนทา 0 0 0 0 1 1 0 2 2
157 วัดบ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
158 วัดบ้านเมืองสูง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
159 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 0 0 0 0 1 0 5 0 6
160 วัดกู่สามัคคี 0 0 0 0 1 0 2 2 3
161 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 1 0 2 1 3
162 บ้านเพ็ดน้อย 0 0 0 0 1 0 2 1 3
163 บ้านอ้อยช้าง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
164 บ้านโนนสูง 0 0 0 0 1 0 0 3 1
165 เทศบาลหนองบัวลาย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
166 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองบัวสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านหนองม่วงช่างพิม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านหนองสะแก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 บ้านกระพี้ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
172 บ้านหนองบง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
173 บ้านดอนทะแยง 0 0 0 0 0 1 1 2 2
174 บ้านโสกงูเหลือม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
175 บ้านตะหนอด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 วัดบ้านกระเบื้อง 0 0 0 0 0 0 2 1 2
177 บ้านหนองไข่ผำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านห้วยโจด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
179 วัดบ้านโนนประดู่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
181 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182 บ้านขามหนองแวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 บ้านหัวนาคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 193 173 146 512 885 424 235 216 1,544