สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 6
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสระสี่เหลี่ยม 11 4 5 20 20 3 4 2 27
2 บ้านปอบิด 9 1 3 13 17 0 0 0 17
3 บ้านหนองหว้า 8 11 4 23 22 8 0 7 30
4 ชุมชนคงวิทยา 7 7 8 22 35 13 4 5 52
5 บ้านหนองปรือโป่ง 6 4 2 12 15 2 1 3 18
6 บ้านดอนไผ่ 6 4 1 11 11 4 1 0 16
7 บ้านหนองบัวทุ่ง 6 3 3 12 15 3 0 3 18
8 บ้านศาลาหนองขอน 6 3 1 10 10 8 0 3 18
9 บ้านหนองบัวกระจาย 5 5 1 11 14 4 2 2 20
10 ชุมชนบ้านช่อระกา 5 2 3 10 16 9 3 5 28
11 วานิชวิทยา 5 1 2 8 17 3 4 1 24
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง 5 1 0 6 7 1 4 1 12
13 บ้านด่านช้าง 4 7 2 13 10 6 1 2 17
14 บ้านหนองปรือคึมม่วง 4 3 0 7 11 3 0 1 14
15 บ้านหนองบัว 4 3 0 7 7 1 0 0 8
16 บ้านหนองคอม 4 2 2 8 11 4 4 3 19
17 บ้านโนนดู่ 4 2 2 8 10 1 6 3 17
18 อมรศิลป์ 4 1 2 7 15 10 3 5 28
19 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 4 1 1 6 9 1 4 2 14
20 บ้านเมืองคง 4 0 1 5 6 2 0 0 8
21 บ้านดอนใหญ่ 3 5 1 9 14 2 2 1 18
22 บ้านโนนเต็ง 3 4 4 11 12 4 2 1 18
23 บ้านหนองพรานปาน 3 4 2 9 7 5 2 1 14
24 วันครู 2502 3 3 2 8 13 5 0 3 18
25 บ้านตะโกโคก 3 2 2 7 11 2 2 0 15
26 บ้านโนนรัง 3 2 0 5 5 6 1 2 12
27 บ้านโนนสำราญ 3 1 3 7 16 4 5 1 25
28 บ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ 3 1 1 5 6 6 2 1 14
29 บ้านหนองขามนาดี 3 1 0 4 6 2 2 1 10
30 บ้านดอนแร้ง 3 1 0 4 5 3 2 3 10
31 เทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 3 0 4 7 8 10 1 4 19
32 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 3 0 1 4 14 4 1 1 19
33 ขามเตี้ยพิทยาคม 2 6 1 9 10 5 4 1 19
34 บ้านตาจั่น 2 4 4 10 14 3 0 3 17
35 บ้านโจด 2 4 0 6 10 3 3 0 16
36 บ้านเก่าค้อ 2 3 5 10 11 7 3 3 21
37 บ้านหนองเต่า 2 3 4 9 13 10 5 4 28
38 ชุมชนบ้านวัด 2 3 4 9 11 2 2 0 15
39 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 2 3 3 8 5 3 2 4 10
40 เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 2 3 2 7 12 14 4 7 30
41 ปริยัติไพศาล 2 3 2 7 10 4 1 1 15
42 บ้านตลุกพลวง 2 2 3 7 15 5 1 2 21
43 ชุมชนบ้านเหลื่อม 2 2 2 6 12 3 5 2 20
44 บ้านตากิ่ม 2 2 1 5 8 5 1 2 14
45 บ้านทองหลางน้อย 2 2 1 5 8 1 4 5 13
46 บ้านดอนกลาง 2 2 0 4 7 1 2 0 10
47 บ้านหนองแสง 2 1 2 5 6 1 4 2 11
48 บ้านโนนระเวียง 2 1 1 4 8 8 3 3 19
49 วัดบ้านโนนกอก 2 1 1 4 6 5 3 3 14
50 บ้านนาดอนบก 2 1 1 4 4 0 0 0 4
51 บ้านหนองตาด 2 1 0 3 9 9 9 5 27
52 บ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) 2 1 0 3 5 2 2 0 9
53 บ้านกระถิน 2 1 0 3 5 2 1 0 8
54 บ้านแดงน้อย 2 0 4 6 17 9 3 3 29
55 บ้านโพนทอง 2 0 2 4 10 6 3 2 19
56 บ้านตะคร้อโนนทอง 2 0 1 3 4 1 2 1 7
57 บ้านหนองหว้าเอน 2 0 0 2 5 3 2 3 10
58 บ้านบุเสมาทอง 2 0 0 2 5 2 1 1 8
59 บ้านหนองพลวง 2 0 0 2 2 2 0 1 4
60 บ้านตลุกหินปูน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
61 บ้านคอนเมือง 1 6 2 9 9 6 1 1 16
62 บ้านประคำ 1 5 3 9 13 6 4 2 23
63 บ้านหนองกระทุ่ม 1 3 2 6 9 5 2 2 16
64 วัดบ้านหนองกก 1 3 2 6 7 2 0 0 9
65 บ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 1 2 0 3 7 1 2 1 10
66 บ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) 1 2 0 3 1 1 0 2 2
67 บ้านโคกน้อย 1 1 2 4 6 0 0 2 6
68 วัดบ้านไร่ 1 1 1 3 6 4 4 2 14
69 บ้านห้วยทราย 1 1 1 3 5 1 0 0 6
70 บ้านตะโก 1 1 1 3 4 4 1 3 9
71 ห้วยไหวัฒนา 1 1 1 3 4 2 0 0 6
72 บ้านโคกสี 1 1 0 2 5 2 1 1 8
73 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 1 1 0 2 4 3 0 2 7
74 บ้านตลุกสาหร่าย 1 1 0 2 3 1 0 1 4
75 บ้านหนองขามน้อย 1 1 0 2 3 1 0 0 4
76 บ้านไทรโยง 1 1 0 2 3 0 1 0 4
77 บ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
78 บ้านหนองม่วง 1 0 2 3 7 1 1 1 9
79 บ้านดงบัง 1 0 2 3 3 1 1 1 5
80 บ้านหนองสะเดา 1 0 1 2 2 0 1 1 3
81 บ้านตะโกทุ่ง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
82 บ้านสระครก 1 0 0 1 6 5 2 1 13
83 วัดบ้านสามเมือง 1 0 0 1 5 2 0 0 7
84 บ้านดอนตะหนิน 1 0 0 1 4 1 3 2 8
85 วัดบ้านดอนโก่ย 1 0 0 1 4 1 1 2 6
86 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 1 0 0 1 4 1 1 1 6
87 เบญจราษฎร์ศึกษา 1 0 0 1 4 0 1 0 5
88 บ้านปรางค์ 1 0 0 1 3 2 0 2 5
89 บ้านคึมมะอุ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
90 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 1 0 0 1 2 2 1 1 5
91 บ้านหนองบง 1 0 0 1 2 2 1 0 5
92 วัดบ้านดอนชุมช้าง 1 0 0 1 2 1 1 1 4
93 บ้านวังโพธิ์ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
94 บ้านหมัน 0 3 3 6 12 1 0 2 13
95 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 0 3 0 3 7 2 0 1 9
96 เทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 0 2 2 4 5 5 7 0 17
97 บ้านน้อยหนองหนาด 0 2 1 3 8 3 1 0 12
98 บ้านหนองแขม 0 2 1 3 4 2 0 0 6
99 บ้านหินลาดหนองโดน 0 2 1 3 4 0 0 3 4
100 บ้านหนองโคบาล 0 2 0 2 5 0 2 0 7
101 บ้านหินแห่ 0 2 0 2 4 3 1 3 8
102 บัวใหญ่วิทยา 0 1 2 3 6 3 0 0 9
103 บ้านโคกเสี่ยว 0 1 2 3 4 8 3 3 15
104 บ้านฝาผนัง 0 1 2 3 4 4 0 0 8
105 บ้านสีสุก 0 1 1 2 9 4 0 1 13
106 บ้านโนนทองหลาง 0 1 1 2 6 6 0 1 12
107 บ้านโคกตะพาบ 0 1 1 2 3 0 0 1 3
108 วัดบ้านหนองตะไก้ 0 1 1 2 1 0 0 2 1
109 บ้านนาแค 0 1 0 1 5 1 3 0 9
110 บ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) 0 1 0 1 5 0 1 1 6
111 บ้านทองหลาง 0 1 0 1 4 1 0 0 5
112 บ้านโสกน้ำขุ่น 0 1 0 1 2 4 1 3 7
113 บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี 0 1 0 1 2 4 0 0 6
114 บ้านหนองบัวชาลีราษฎร์สามัคคี 0 1 0 1 1 4 2 3 7
115 บ้านโคกสว่าง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
116 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 0 1 0 1 1 0 0 0 1
117 บ้านหนองโจด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
118 บ้านแก้งสนามนาง 0 1 0 1 0 6 0 2 6
119 บ้านโนนเพ็ด 0 0 2 2 4 2 0 0 6
120 บ้านโนนกระพี้วิทยา 0 0 2 2 3 2 1 1 6
121 บ้านโคกเพ็ด 0 0 1 1 4 5 1 3 10
122 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา 0 0 1 1 4 1 1 0 6
123 บ้านดอนเปล้า 0 0 1 1 3 4 1 0 8
124 วนาประชารัฐบำรุง 0 0 1 1 3 3 1 0 7
125 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง 0 0 1 1 3 3 0 0 6
126 บ้านโสกสนวน 0 0 1 1 3 1 0 0 4
127 วัดบ้านสีดา 0 0 1 1 2 3 2 1 7
128 บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 0 0 1 1 2 0 2 1 4
129 วัดบ้านเก่างิ้ว 0 0 1 1 2 0 1 0 3
130 บ้านหนองแจ้งน้อย 0 0 1 1 1 2 0 0 3
131 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์) 0 0 1 1 1 1 2 0 4
132 วัดบ้านศาลาดิน 0 0 1 1 1 0 0 1 1
133 บ้านขามเวียน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
134 บ้านทัพมะขาม 0 0 0 0 3 6 1 1 10
135 ไทยรัฐวิทยา ๑๘ 0 0 0 0 3 5 1 0 9
136 บ้านแฝก 0 0 0 0 3 1 1 0 5
137 วัดบ้านหนองแวง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
138 บ้านดอนฆ่าเสือ 0 0 0 0 2 3 0 2 5
139 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 2 2 2 0 6
140 บ้านโนนมะเฟือง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
141 บ้านศรีนิมิต 0 0 0 0 2 2 0 0 4
142 บ้านโนนสัง 0 0 0 0 2 1 3 4 6
143 วัดบ้านมะค่า 0 0 0 0 2 0 1 0 3
144 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 บ้านหลุบกุง 0 0 0 0 1 4 4 1 9
146 บ้านเสมา 0 0 0 0 1 3 1 1 5
147 บ้านโคกสะอาดสามัคคี 0 0 0 0 1 3 1 0 5
148 บ้านมะค่า 0 0 0 0 1 3 1 0 5
149 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 0 0 0 0 1 3 0 1 4
150 บ้านหญ้าคา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
151 บ้านเพ็ดน้อย 0 0 0 0 1 1 2 1 4
152 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 1 1 2 0 4
153 บ้านอุทัยทอง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
154 วังโพน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
155 บ้านหนองหญ้าขาว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
156 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
157 บ้านดอนคนทา 0 0 0 0 1 1 0 2 2
158 วัดบ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
159 วัดบ้านเมืองสูง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
160 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 0 0 0 0 1 0 5 0 6
161 วัดกู่สามัคคี 0 0 0 0 1 0 2 2 3
162 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 1 0 2 1 3
163 บ้านอ้อยช้าง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
164 บ้านโนนสูง 0 0 0 0 1 0 0 3 1
165 เทศบาลหนองบัวลาย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
166 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองบัวสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านหนองม่วงช่างพิม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านหนองสะแก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 บ้านกระพี้ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
172 บ้านหนองบง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
173 บ้านดอนทะแยง 0 0 0 0 0 1 1 2 2
174 บ้านโสกงูเหลือม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
175 บ้านตะหนอด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 วัดบ้านกระเบื้อง 0 0 0 0 0 0 2 1 2
177 บ้านหนองไข่ผำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านห้วยโจด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
179 วัดบ้านโนนประดู่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
181 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182 บ้านขามหนองแวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 บ้านสระสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 บ้านดอนไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 บ้านทองหลางน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 บ้านหนองบัวกระจาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 บ้านหัวนาคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 236 205 163 604 967 461 239 223 1,667