สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 6
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนคงวิทยา 35 13 4 5 52
2 บ้านหนองหว้า 22 8 0 7 30
3 บ้านสระสี่เหลี่ยม 20 3 4 2 27
4 บ้านแดงน้อย 17 9 3 3 29
5 วานิชวิทยา 17 3 4 1 24
6 บ้านปอบิด 17 0 0 0 17
7 ชุมชนบ้านช่อระกา 16 9 3 5 28
8 บ้านโนนสำราญ 16 4 5 1 25
9 อมรศิลป์ 15 10 3 5 28
10 บ้านตลุกพลวง 15 5 1 2 21
11 บ้านหนองบัวทุ่ง 15 3 0 3 18
12 บ้านหนองปรือโป่ง 15 2 1 3 18
13 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 14 4 1 1 19
14 บ้านตาจั่น 14 3 0 3 17
15 บ้านดอนใหญ่ 14 2 2 1 18
16 บ้านหนองเต่า 13 10 5 4 28
17 บ้านประคำ 13 6 4 2 23
18 วันครู 2502 13 5 0 3 18
19 บ้านหนองบัวกระจาย 13 4 2 2 19
20 เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 12 14 4 7 30
21 บ้านโนนเต็ง 12 4 2 1 18
22 ชุมชนบ้านเหลื่อม 12 3 5 2 20
23 บ้านหมัน 12 1 0 2 13
24 บ้านเก่าค้อ 11 7 3 3 21
25 บ้านหนองคอม 11 4 4 3 19
26 บ้านดอนไผ่ 11 4 1 0 16
27 บ้านตะโกโคก 11 2 2 0 15
28 ชุมชนบ้านวัด 11 2 2 0 15
29 บ้านโพนทอง 10 6 3 2 19
30 บ้านด่านช้าง 10 6 1 2 17
31 ขามเตี้ยพิทยาคม 10 5 4 1 19
32 ปริยัติไพศาล 10 4 1 1 15
33 บ้านโจด 10 3 3 0 16
34 บ้านโนนดู่ 10 1 6 3 17
35 บ้านหนองตาด 9 9 9 5 27
36 บ้านคอนเมือง 9 6 1 1 16
37 บ้านหนองกระทุ่ม 9 5 2 2 16
38 บ้านสีสุก 9 4 0 1 13
39 บ้านหนองปรือคึมม่วง 9 1 0 1 10
40 เทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 8 10 1 4 19
41 บ้านโนนระเวียง 8 8 3 3 19
42 บ้านตากิ่ม 8 5 1 2 14
43 บ้านน้อยหนองหนาด 8 3 1 0 12
44 บ้านทองหลางน้อย 8 1 4 5 13
45 บ้านหนองพรานปาน 7 5 2 1 14
46 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 7 2 0 1 9
47 วัดบ้านหนองกก 7 2 0 0 9
48 บ้านหนองหญ้าปล้อง 7 1 4 1 12
49 บ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 7 1 2 1 10
50 บ้านดอนกลาง 7 1 2 0 10
51 บ้านหนองม่วง 7 1 1 1 9
52 บ้านหนองบัว 7 1 0 0 8
53 บ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ 6 6 2 1 14
54 บ้านโนนทองหลาง 6 6 0 1 12
55 วัดบ้านโนนกอก 6 5 3 3 14
56 บ้านสระครก 6 5 2 1 13
57 บ้านศาลาหนองขอน 6 5 0 3 11
58 วัดบ้านไร่ 6 4 4 2 14
59 บัวใหญ่วิทยา 6 3 0 0 9
60 บ้านหนองขามนาดี 6 2 2 1 10
61 บ้านเมืองคง 6 2 0 0 8
62 บ้านหนองแสง 6 1 4 2 11
63 บ้านโคกน้อย 6 0 0 2 6
64 บ้านโนนรัง 5 6 1 2 12
65 เทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 5 5 7 0 17
66 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 5 3 2 4 10
67 บ้านดอนแร้ง 5 3 2 3 10
68 บ้านหนองหว้าเอน 5 3 2 3 10
69 บ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) 5 2 2 0 9
70 บ้านบุเสมาทอง 5 2 1 1 8
71 บ้านโคกสี 5 2 1 1 8
72 บ้านกระถิน 5 2 1 0 8
73 วัดบ้านสามเมือง 5 2 0 0 7
74 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 5 1 4 2 10
75 บ้านนาแค 5 1 3 0 9
76 บ้านห้วยทราย 5 1 0 0 6
77 บ้านหนองโคบาล 5 0 2 0 7
78 บ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) 5 0 1 1 6
79 บ้านโคกเสี่ยว 4 8 3 3 15
80 บ้านโคกเพ็ด 4 5 1 3 10
81 บ้านตะโก 4 4 1 3 9
82 บ้านฝาผนัง 4 4 0 0 8
83 บ้านหินแห่ 4 3 1 3 8
84 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 4 3 0 2 7
85 ห้วยไหวัฒนา 4 2 0 0 6
86 บ้านหนองแขม 4 2 0 0 6
87 บ้านโนนเพ็ด 4 2 0 0 6
88 บ้านดอนตะหนิน 4 1 3 2 8
89 บ้านตะคร้อโนนทอง 4 1 2 1 7
90 วัดบ้านดอนโก่ย 4 1 1 2 6
91 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 4 1 1 1 6
92 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา 4 1 1 0 6
93 บ้านทองหลาง 4 1 0 0 5
94 เบญจราษฎร์ศึกษา 4 0 1 0 5
95 บ้านหินลาดหนองโดน 4 0 0 3 4
96 บ้านนาดอนบก 4 0 0 0 4
97 บ้านทัพมะขาม 3 6 1 1 10
98 ไทยรัฐวิทยา ๑๘ 3 5 1 0 9
99 บ้านดอนเปล้า 3 4 1 0 8
100 วนาประชารัฐบำรุง 3 3 1 0 7
101 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง 3 3 0 0 6
102 บ้านโนนกระพี้วิทยา 3 2 1 1 6
103 บ้านปรางค์ 3 2 0 2 5
104 บ้านแฝก 3 1 1 0 5
105 บ้านตลุกสาหร่าย 3 1 0 1 4
106 บ้านหนองขามน้อย 3 1 0 0 4
107 บ้านโสกสนวน 3 1 0 0 4
108 วัดบ้านหนองแวง 3 1 0 0 4
109 บ้านดงบัง 3 0 1 1 4
110 บ้านไทรโยง 3 0 1 0 4
111 บ้านโคกตะพาบ 3 0 0 1 3
112 บ้านคึมมะอุ 3 0 0 0 3
113 บ้านโสกน้ำขุ่น 2 4 1 3 7
114 บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี 2 4 0 0 6
115 วัดบ้านสีดา 2 3 2 1 7
116 บ้านดอนฆ่าเสือ 2 3 0 2 5
117 บ้านห้วยยาง 2 2 2 0 6
118 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 2 2 1 1 5
119 บ้านหนองบง 2 2 1 0 5
120 บ้านโนนมะเฟือง 2 2 1 0 5
121 บ้านหนองพลวง 2 2 0 1 4
122 บ้านศรีนิมิต 2 2 0 0 4
123 บ้านโนนสัง 2 1 3 4 6
124 วัดบ้านดอนชุมช้าง 2 1 1 1 4
125 บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 2 0 2 1 4
126 บ้านหนองสะเดา 2 0 1 1 3
127 วัดบ้านเก่างิ้ว 2 0 1 0 3
128 วัดบ้านมะค่า 2 0 1 0 3
129 บ้านตลุกหินปูน 2 0 0 0 2
130 บ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 2 0 0 0 2
131 บ้านตะโกทุ่ง 2 0 0 0 2
132 บ้านป่าหวาย 2 0 0 0 2
133 บ้านหลุบกุง 1 4 4 1 9
134 บ้านหนองบัวชาลีราษฎร์สามัคคี 1 4 2 3 7
135 บ้านเสมา 1 3 1 1 5
136 บ้านโคกสะอาดสามัคคี 1 3 1 0 5
137 บ้านมะค่า 1 3 1 0 5
138 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 1 3 0 1 4
139 บ้านหญ้าคา 1 3 0 0 4
140 บ้านหนองแจ้งน้อย 1 2 0 0 3
141 บ้านเพ็ดน้อย 1 1 2 1 4
142 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์) 1 1 2 0 4
143 บ้านหนองจาน 1 1 2 0 4
144 บ้านอุทัยทอง 1 1 1 2 3
145 บ้านวังโพธิ์ 1 1 1 0 3
146 บ้านโคกสว่าง 1 1 1 0 3
147 วังโพน 1 1 1 0 3
148 บ้านหนองหญ้าขาว 1 1 1 0 3
149 บ้านห้วยม่วง 1 1 1 0 3
150 บ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) 1 1 0 2 2
151 บ้านดอนคนทา 1 1 0 2 2
152 วัดบ้านหนองหัวช้าง 1 1 0 0 2
153 วัดบ้านเมืองสูง 1 1 0 0 2
154 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 1 0 5 0 6
155 วัดกู่สามัคคี 1 0 2 2 3
156 บ้านงิ้ว 1 0 2 1 3
157 บ้านอ้อยช้าง 1 0 1 2 2
158 บ้านโนนสูง 1 0 0 3 1
159 วัดบ้านหนองตะไก้ 1 0 0 2 1
160 วัดบ้านศาลาดิน 1 0 0 1 1
161 เทศบาลหนองบัวลาย 1 0 0 1 1
162 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 1 0 0 0 1
163 บ้านหนองโจด 1 0 0 0 1
164 บ้านขามเวียน 1 0 0 0 1
165 บ้านสี่เหลี่ยม 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองบัวสามัคคี 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองม่วงช่างพิม 1 0 0 0 1
168 บ้านหนองสะแก 1 0 0 0 1
169 อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 1 0 0 0 1
170 บ้านแก้งสนามนาง 0 6 0 2 6
171 บ้านกระพี้ 0 2 0 0 2
172 บ้านหนองบง 0 2 0 0 2
173 บ้านดอนทะแยง 0 1 1 2 2
174 บ้านโสกงูเหลือม 0 1 0 1 1
175 บ้านตะหนอด 0 1 0 0 1
176 วัดบ้านกระเบื้อง 0 0 2 1 2
177 บ้านหนองไข่ผำ 0 0 1 0 1
178 บ้านห้วยโจด 0 0 1 0 1
179 วัดบ้านโนนประดู่ 0 0 1 0 1
180 บ้านหนองผือ 0 0 0 3 0
181 บ้านหัวหนอง 0 0 0 1 0
182 บ้านขามหนองแวง 0 0 0 1 0
183 บ้านหัวนาคำ 0 0 0 0 0
รวม 956 455 239 223 1,873